Odstąpienie od umowy

Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje dla klineta, który zakupu dokonał jako przedsiębiorca.

 

Prawo odstąpienie od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty nabycia danego towaru, bez podania przyczyny. 

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności

 

Formularz odstąpienia od umowy - pdf

X